Składanie deklaracji podatkowej

Posted on  in Bez kategorii

Do obliczania podatków wykorzystywane są różnego rodzaju programy komputerowe. Jednym z najpopularniejszych aktualnie jest program PIT 2017. Program taki występuje w kilku wersjach.

Pierwsza wersja to program dedykowany dla indywidualnych użytkowników o umożliwia on na obliczenie kilku różnorakich deklaracji. Jednak wersja bardziej rozbudowana przeznaczona jest dla biur rachunkowych. Jeżeli w programie dla użytkowników indywidualnych deklaracja pit 37 może być obliczona raz, dwa bądź trzy razy, o tyle program PIT pozwala na obliczanie wielu takich deklaracji. Każdy biuro rachunkowe potrzebuję innego kodu. Różnica polega na tym, że w jednym biurze zatrudnione są powiedzmy dwie czy trzy osoby, jednakże innym pracuje 10 osób, tak zatem różnica polegać będzie głównie na licencjonowaniu takiego kodu. Jeden program PIT 2017 umożliwi nam na obsługę wyłącznie na jednym komputerze. Jednakże inny będzie można wykorzystywać wręcz na kilkunastu urządzenia. W biurach rachunkowych testowane są wszelkiego rodzaju programy do podatków, dlatego że nigdy nie wiadomo, który będzie bardziej komfortowy w zastosowaniu i który będzie działał szybciej. Dopiero praktyka pokazuje, które oprogramowanie sprawdza się w danym przypadku najlepiej. O ile danemu biuru dane oprogramowanie będzie odpowiadało, to wystarczy już tylko, żeby biuro to przedłużyło licencję na ten program. Przedłużenie licencji kosztuje jednak mniej niż 1-wszy zakup, czasami jest nawet dwa razy tańsze, a nierzadko jeszcze tańsze i korzystniejsze.

Polecamy: www.pit-format.pl/pit-37